Osterhaus

    psychotherapiepraktijk

Klachtenregeling

Eventuele bezwaren kunt u doorspreken met de behandelend psychotherapeut om zo tot een passende oplossing te komen, of u kunt contact op nemen met de VGCT.

De VGCT is de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor gedragstherapeuten en cognitief therapeuten in Nederland. Als u met de behandelend psychotherapeut niet tot een passende oplossing komt  kunt u contact opnemen met de VGCT via:

vgct.nl/contact

Telefoon: 030 254 30 54

Mail: info@vgct.nl

 

Bezoekadres:

Lunettenbaan 57

3524 GA Utrecht

 

Postadres:

Postbus 14081

3508 SC Utrecht